US DOPPLER COLORIDO VENOSO PROFUNDO DOS MEMBROS INFERIORES – BILATERAL

US DOPPLER COLORIDO VENOSO PROFUNDO DOS MEMBROS INFERIORES – BILATERAL